Selecteer een pagina

PRODUCTEN

RAG Producten

 

Een groot aantal van onze grondsoorten zijn gecertificeerd met het RAG (Regeling Aanvul Gronden) keurmerk. Dit keurmerk biedt garantie voor hoogwaardige aanvulgronden en bodemverbeterende materialen. RAG gecertificeerde grond herstelt de bodemstructuur en brengt een goede lucht- en waterhuishouding in de teeltlaag van de bodem. Het mengen van grond wordt gedaan onder BRL 9335-4 certificaat. Dit biedt milieuhygiënische samengestelde grondproducten.

RAG aanvulgronden

Het keurmerk RAG Aanvulgronden biedt garantie voor hoogwaardige aanvulgronden en bodemverbeterende materialen. Om slijtage van de bodem te voorkomen, worden aanvulgronden en/of bodemverbeteraars toegepast. Deze RAG gecertificeerde producten herstellen de bodemstructuur en geven de grootst mogelijke zekerheid op:

  • Betere groeiomstandigheden
  • Goede lucht- en waterhuishouding in de teeltlaag van de bodem
  • Regelmatige aanvoer van voedingsstoffen in de bodem

Niets mag bij bodemverbetering aan het toeval worden overgelaten. Het keurmerk RAG Aanvulgronden stelt duidelijke eisen aan de aanvulgronden en de bodemverbeterende materialen.

RAG Landscaping

RAG Landscaping is het keurmerk voor openbaar groen. Het RAG keurmerk certificeert bodemproducten die bestemd zijn voor professionele telers, overheden, parkbeheerders, bouwers van infrastructuur en hoveniers. De eisen die het RAG Landscaping keurmerk stelt aan grond- en structuurverbeteraars gaan verder dan de RAW-richtlijnen. Het mengen van grond wordt gedaan onder BRL 9335-4 certificaat. Dat betekent dat er alleen schoon grond met elkaar vermengd is, er is geen sprake van vermenging met vervuilde grond. Hierdoor kunt u erop vertrouwen dat alle geleverde producten:

  • Onkruidarm zijn.
  • Voldoen aan een maximaal zoutgehalte.
  • Gegarandeerd vrij zijn van de meest voorkomende quarantaine ziekten.
  • De grootst mogelijke zekerheid bieden. Zowel het product als het proces wordt in de gehele keten bewaakt.
  • Voldoen aan de wettelijke eisen t.a.v. verontreinigingen met zware metalen, PAK’s en minerale oliën.

Onder de RAG Landscaping bieden wij u:

Overige producten

Vanaf onze op- en overslag locatie in Reeuwijk kunnen wij u de volgende producten aanbieden:

HEEFT U INTERESSE IN ONZE GRONDVERZET DIENST?
NEEM CONTACT MET ONS OP!